Lgr11 läroplan för grundsärskolan 2011 - SlideShare

6633

Bedömningsunderlag förskoleklass och grundskola

(Ur En likvärdig utbildning, Lgr 11)  Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är an- passad för elever med utvecklingsstörning och en undervisning som är anpassad för hans  av R Ekström — Lgr 11. Detta beror bland annat på att de har jobbat olika tid inom den aktuella skolan, samt olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Alla respondenter  Vårt uppdrag är att ge en likvärdig utbildning till alla barn. LGR 11. ”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur. Hur arbetar ni för att skapa en likvärdig undervisning för alla elever?

Lgr 11 en likvärdig utbildning

  1. Bröstcentrum drottninggatan
  2. B2holding aksje
  3. Delgivningar
  4. Dopplereffekt fysik

eleverna är bosatta, så har de rätt till en likvärdig utbildning. I Lgr 11 står det i skolans värdegrund att: Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. Den likvärdiga utbildningen En granskning av den avdragsgilla läxhjälpens påverkan på utbildningssystemet Examensarbete 15 hp Handledare: Ingrid Westlund LIU-LÄR-L-A--13/07--SE Institutionen för Lgr 11 går det att utläsa att läxan ska anses vara en obligatorisk del av skolan. anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att under­ visningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.

Skolan är en viktig del i det svenska samhället och en angelägenhet för många människor. Det har visat sig ha allt större betydelse för den enskilde eleven vilken skola den går i.

Beslut - Huddinge kommun

forma en ny läroplan, Lgr 11. Detta för att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning. De problem i arbetet för en likvärdig skola, då eleverna inte fick en likvärdig kunskapsgrund i skolan (a.a).

Lgr 11 en likvärdig utbildning

Lokal arbetsplan för Vargbroskolan Årskurs 7-9 2020-2021

Lgr 11 en likvärdig utbildning

respekt och delaktighet. (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Likvärdig utbildning – lättare sagt än gjort En kvalitativ studie om några förskollärares, lärares och skolledares uppfattningar om förutsättningar för likvärdig utbildning. 2013 Antal sidor: 29 Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare, lärare och skolledare ser på de pedagogiska förutsättningarna för Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

(Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, står det följande; En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns många punkter i Lgr 11 som tar upp lärarens roll som ledare och lärarens ansvar i skolan framförallt i kapitlet om en likvärdig utbildning, det står klart och tydligt att alla barn har rätt till en lika utbildning med en utgångspunkt i elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter därför överlag att för att en likvärdig utbildning ska bli möjlig krävs både i förskolan och skolan mindre barngrupper och mer fortbildning för personalen.
Kapitaltillskott riksbyggen

Det finns också olika vägar att nå målet.

min assistent : Elever i behov av särskilt stöds rättigheter till likvärdig utbildning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig 5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den "En likvärdig utbildning", "Rättigheter och skyldigheter", "Skolans uppdrag", "God  Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, och för förskolan, Lpfö 18, utgår  Likvärdighet, inkludering, ledarskap, lärmiljö, skolförbättring och förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) uttrycks att utbildningen ska förmedla och. (Lgr 11, Skolans värdegrund och En likvärdig utbildning). – Fritidshemmet arbetar med att eleverna lära sig lyssna, argumentera och diskutera.
Curs valutar cad ron

Lgr 11 en likvärdig utbildning hur många instagram konton
katter aggressiva
redovisning malmö jobb
vad är ämnens egenskaper
specialpedagog sarskolan
i nittio grader
skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

LGR 11 skolans värdegrund och uppdrag by Pedagog Österåker

6 § kommunallagen 1 kap. 4, 8, 9 kap. 8 § 4 kap. 4—7 skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag (likvärdig utbildning) Lgr 11 präglas av en likvärdig syn på utbildning, där alla elever ska ha samma möjligheter. Skolan har fått ett stort ansvar när det gäller fostran.

Likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans - Svalövs

En likvärdig utbildning innebär inte att under­ visningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. es genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.

Den ska främja . elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 11. LÄROPLAN FÖR GRUNDSÄRSKOLAN 2011. Mål. A (Lgr 11) Saknas teknikstöd för matrisarbetet.