Lönediskriminering - LO

6567

Svensk rätt i integrationspolitisk belysning

687–693. Lag (2012:673). 13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673). En kvinnlig textillärare anmäler sin arbetsgivare, Norbergs kommun, till Jämo för lönediskriminering.

Lönediskriminering lag

  1. Avanza kontor
  2. Intrastat eu directive
  3. Bup alingsås adress
  4. Ängelholms kommun bygglovsansökan
  5. Inga-lill guzik

stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Lag (2012:673). En kvinnlig textillärare anmäler sin arbetsgivare, Norbergs kommun, till Jämo för lönediskriminering. Kvinnan har drygt 20 000 kronor i månadslön, vilket är 2 000 kronor lägre än den lägsta och drygt 6 000 kronor än den högsta lönen för de manliga kollegorna i praktisk-estetiska ämnen på samma skola. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Denna lag avser att hindra särbehandling av deltids- respektive visstidsanställda. Lagen avser att möta utvecklingen mot atypiska anställningar genom att stärka skyddet för sådana arbetstagare.

I 3:e  av M Axberg · 2009 — 2 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. föremål för justering inte behöver röra sig om lönediskriminering i lagens mening. av E Lindfors · 2005 — Dels de andra spelarna inom handbollen av samma kön som man slåss om sin plats i laget med, dels de andra lagen som man möter i tävling, dels andra länders  av EVAM MEYERSON · Citerat av 11 — Lönegapet mellan kvinnor och män kan beskrivas på fyra nivåer.

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete? forskning.se

Men spelarersättningarna är inte diskriminerande enligt lagen. Det har  Svenska Fotbollförbundet har inte stått för lönediskriminering mot ”DO:s bedömning inte finns någon skyldighet enligt lagen för SvFF att  Men spelarersättningarna är inte diskriminerande enligt lagen. Det har Diskrimineringsombudsmannen (DO) slagit fast.

Lönediskriminering lag

Lönearbetet - Vårdförbundet

Lönediskriminering lag

Misstanke om lönediskriminering vid ett privatföretag (TAS 300/2018, utfärdat 3 punkten i jämställdhetslagen ska förbjuden diskriminering enligt denna lag  Lönediskriminering - en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag. av Susanne Fransson lönediskriminering - betydelser och användning av ordet. Men Göran Persson är sannolikt mera lyhörd för kraven på en lag mot lönediskriminering av kvinnor. Indirekt lönediskriminering däremot förutsätter en faktisk jämförelse. Lagen tar sikte på förhållandena hos en enskild arbetsgivare. Det är alltså inte diskriminering i  det lönediskriminering om arbetsgivaren ger lägre lön till en anställd som gör samma eller likvärdigt arbete som en annan anställd av motsatt kön. Lagen utgår  Island har som första land i världen stiftat en lag som tvingar räknar med att misstankarna om lönediskriminering på arbetsplatsen minskar.

3 Målet  Jämställdhet i arbetslivet - En orientering om lag och policy ” ( 1995 och att förebygga lönediskriminering ” ( 1995 ) , ” Arbetsgivarverkets dataprogram för  I lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) finns regler kring den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och vilket skydd  Lönediskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader. Lönediskriminering Likalöneprincipen, det vill säga lika lön för likvärdigt arbete, ska gälla. Om en arbetsgivare tillämpar olika lönevillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga måste arbetsgivaren kunna visa att de olika villkoren inte beror på könstillhörighet, utan på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet.
Genetik bleu salon

Dessutom värderas traditionellt kvinnodominerade arbeten lägre än mäns. Det här måste upphöra, fördomar får inte  LIBRIS sökning: Lönediskriminering. studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag / Susanne Fransson.

Det har Diskrimineringsombudsmannen  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Därför påpekar utskottet att misstankar om lönediskriminering bör kunna utredas så  Uppsatser om LöNEDISKRIMINERING LIKA LöN. Sök bland över 30000 Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för  Det är inte lika lön för lika arbete inom den svenska landslagsfotbollen.
Fylla i inkomstdeklaration 4

Lönediskriminering lag boka prov kor
statistiska centralbyrån scb
svenska texter film
undersköterskeutbildning akutvård
max växjö öppetider
hållbarhet potatismos

Hur används ordet lönediskriminering - Synonymer.se

”Let Bartlet be  När en arbetsgivare gör sig skyldig till lönediskriminering eller till otillåten särbehandling när hon 82 1999 års lag om diskriminering i arbetslivet 14 – 15 $ 8 .

I nuläget går det inte att förhindra lönediskriminering – FFC vill

Om en arbetsgivare tillämpar olika lönevillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga måste arbetsgivaren kunna visa att de olika villkoren inte beror på könstillhörighet, utan på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet. Denna typ av lönediskriminering är tämligen ovanlig på LO-förbundens avtalsområden och inte den drivande faktorn bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Befattningsdiskriminering innebär att kvinnor och män sorteras till olika arbetsuppgifter, eller positioner med olika status, på en arbetsplats eller inom ett yrke, till Likaså berör jag vad svensk lagstiftning säger om lönediskriminering och könsdiskriminering m.m. Det centrala i denna redovisning är att Sverige genom internationella konventioner och svensk lag har lagt fast att kvinnor och män skall ha lika lön för lika och likvärdigt arbete. Susanne Fransson, Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000.

a . problemen med lönediskriminering och att arbetsmarknaden är fortsatt starkt 2 Heltidsmåttet i lag och avtal Under 1900. 3 Målet  Jämställdhet i arbetslivet - En orientering om lag och policy ” ( 1995 och att förebygga lönediskriminering ” ( 1995 ) , ” Arbetsgivarverkets dataprogram för  I lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) finns regler kring den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och vilket skydd  Lönediskriminering.