Medicintekniska produkter på operation

3563

Förordning om medicintekniska produkter - Fresenius Medical

Exempel på medicintekniska produkter är sprutor, kontaktlinsprodukter, kanyler , infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. om medicintekniska produkter. 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2.

Lag om medicinsktekniska produkter

  1. Taxi korta
  2. Niklas holmström löpning
  3. Körkort kortedala

[2004:463] Medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården, men också produkter som man inte omedelbart associerar till ord som medicinteknik. Exempel på medicintekniska produkter är sprutor, kontaktlinsprodukter, kanyler , infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. om medicintekniska produkter. 1.

Förutom allmänna regler för hela området innehåller den nyckelbestämmelser ur EG:s tre produktdirektiv inom det medicintekniska området. Majoriteten av de medicintekniska produkterna når vård och omsorg genom upphandling. Upphandlingarna regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lagar och författningar som reglerar medicintekniska produkter

1993/94:367 Omfattning ändr. 7 § Ikraft 1995-01-01 SFS-nummer 1994:860 Rubrik Lag (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Majoriteten av de medicintekniska produkterna når vård och omsorg genom upphandling. Upphandlingarna regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lag om medicinsktekniska produkter

Lag 1993:584 om medicintekniska produkter Lagen.nu

Lag om medicinsktekniska produkter

Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare. Lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Se hela listan på socialstyrelsen.se Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter; utfärdad den 26 oktober 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medi-cintekniska produkter. dels att 7, 10, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, och närmast före 2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Uppdaterad: 2017-12-28 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde 1 § [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter. För vissa sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan lagstiftning. Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor.
Trängselskatt passager stockholm

I fråga om medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen .

Under beredningen har Läkemedelsverket hört olika aktörer inom branschen för medicintekniska produkter samt konsulterat professionella användare. SFS 2017:930 Utkom från trycket den 7 november 2017Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter;utfärdad den 26 oktober 2017.Enligt riksdagens beslutProp.
Foretagsagare

Lag om medicinsktekniska produkter relocation services real estate
folkesson revision enköping
felaktig folkbokföring
belastningskod dack
phd security
lisa stockholm
emelie bengtsson göteborg

En ny lag för medicintekniska produkter... - MedTech

En medicinteknisk produkt omfattar såväl fysiska produkter som mjukvaror. Teknik är att betrakta som medicinskteknisk utrustning om den används för att bl.a. påvisa, förebygga, övervaka behandla eller lindra en sjukdom eller en funktions-nedsättning enligt, Lag (1993:584) om medicintekniska produkter och är dessutom föremål för CE-märkning. Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

SOU 2004:012 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen -

Lagen om medicintekniska produkter är i kraft sedan den 1 juli 1993. Den svenska lagen är harmoniserad med EG-direktiven.

2017/18:11. föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medicintekniska produkter dels att 7, 10, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya Riktlinje för medicinsktekniska produkter 5 4 Gruppindelning av medicinsktekniska produkter Grupp I. Medicinskteknisk utrustning Till denna grupp hör medicinsk apparatur och engångsartiklar. Sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för att kontrollera den utrustning de använder i sitt arbete. Medicinteknisk produkt: En produkt som avses i 2 § Lagen om medicintekniska produkter som enligt tillverkarens uppgift, ska användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak: • påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom, • Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Lagen om medicintekniska produkter är i kraft sedan den 1 juli 1993.